عایق پلی اورتان (ساندویچ پانل پلی یورتان)چیست؟

  • خانه
  • وبلاک
  • ساختمان پیش ساخته

عایق پلی اورتان (ساندویچ پانل پلی یورتان)چیست؟

 عایق پلی یورتان  از ایزوسیانات -ترکیبهای هیدروژن دار است و بسیار سبک می باشد. هدایت حرارتی این عایق نسبت به عایق های دیگر مناسب تر است . رطوبت طبیعی در ساختمان ها منجر به افزایش هدایت حرارتی آن نمی شود که باعث می شود هدر رفت انرژی در ساختمان به حداقل برسد. پلی یورتان دارای دو نوع سلول است یکی سلول بسته و دیگری سلول باز . سلول باز به دلیل وجود فضاهای خالی  پتانسیل جذب اصوات را دارد و این باعث می شود که عایق پلی اورتانی  دارای سلول های باز بیشتری است  برای استفاده به عنوان عایق صوتی مناسب تر باشد.عایقی که سلول بسته بیشتری داشته باشد برای عایق حرارتی مناسب است .ساندویچ پانل های پلی یورتان یکی از محصولات مورد استفاده در انواع ساختمان های پیش ساخته میباشد که در جدول حرارتی رتبه یک را داراست .