خانه مدرن پیش ساخته

شرکت بناگر یکی از بزرگترین شرکتهای تولید کننده  انواع ویلاهای پیش ساخته و کانکسهای ویلایی بوده و کلیه مراحل ساخت این نوع ویلاها زیر نظر واحد کنترل کیفی QC انجام گرفته و دارای طرحهای سه بعدی و پلانهای مهندسی می باشند ،ویلاهای پیش ساخته بصورت اجرا در محل و بصورت چند تکه انجام پذیر میباشد.
روش کار : پس از بررسی پلان نهایی از سوی خریدار محترم دریافت و جهت ساخت خانه پیش ساخته به واحد تولید ارجاع میگردد .در این مرحله واحد تولید براساس مصالح  مورد نیاز با خریدار محترم اقدام به تهیه مصالح مصرفی نموده و پس از تحویل کف فنداسیون در محل کارفرما نسبت به ساخت اسکلت مورد نظر اقدام خواهد نمود .

پس از تکمیل این مرحله نسبت به اجرای دیواره های داخلی و خارجی خانه پیش ساخته اقدام نموده و با توجه به نقشه تاسیسات و نسبت تکمیل این مرحله اقدام نمایید .در پایان با حضور خریدار محترم نسبت به تحویل قطعی پروژه و تایید نهائی اقدام خواهد شد .

از شما دعوت میشود جهت تعیین قیمت نهایی و اعلام نمونه مصالح مصرفی به آدرس این شرکت مراجعه فرمایید.