کانکس های دوقلو

انواع کمپ های پانلی کمپ های اداری تولیدی شرکت کانکس بناگر در ابعاد و اندازه های مختلف با بهره برداری های گوناگون طراحی و تولید میگردد که بصورت کمپ های تجهیز کارگاه ، کمپ های اداری ، کمپ های کارگاهی ، کمپ های پالایشگاهی ، بصورت ساخت کارگاه و ساخت درمحل قابل اجرا می باشند .