خرید وفروش کانکس دست دوم وکاروان های سیار

شرکت کانکس و خانه های پیش ساخته بناگر در راستای ارائه خدمات پیش ساخته خود به مشتریان محترم و با توجه به محصولات مرغوب شرکت بناگر نسبت به باز خرید کانکس ، کاروان و خانه های پیش ساخته فروخته شده به خریداران و با در نظر گرفتن ضریب سلامت کانکس آنها را خریداری و نسبت به تعمیرات احتمالی آن اقدام می نماید.بازخرید کانکس فروخته شده توسط شرکت بناگر نسبت به بازدید و یا ارسال تصاویر انجام میگردد.