کانکس فارم ماینینگ

کانکس فارم ماینینگ

طراحی و تولید کانکس فارم ماینینگ بهمراه تمام تجهیزات و سیستم خنک کننده وتهویه هوا